Image

Canh Hoa Commune, Van Canh District, Binh Dinh Province

Tony Ly

July 31, 2023

Goodbye to the people and students of Phu Yen province. The TMT Foundation continues its meaningful charity journey in Binh Dinh province, Central Vietnam. On July 11th, 2023, with the permission of the local leadership, the “Duyên Lành Gắn Kết” charity bus of the TMT Foundation arrived at Canh Hoa commune’s Primary School in Van Canh district, Binh Dinh province, Central Vietnam, to deliver gifts to underprivileged students facing difficult circumstances.

To encourage the children to attend school and bring more joy to their learning, the TMT Foundation has donated a total of 224 gift packages, each consisting of a school backpack, 20 notebooks, 1 box of pencils, and 1 bag of candies.

Canh Hoa Commune is one of the most challenging areas in Van Canh District, Binh Dinh Province. Nearly 90% of the residents in the commune belong to ethnic minority groups and mainly engage in agricultural work, resulting in low incomes. Many students from poor households have to juggle school with helping with household chores, leading to frequent absences or dropping out of school.

It is not merely about the charitable gift-giving activities, the members of the TMT Foundation always engage in cheerful conversations and capture memorable photographs with adorable children. The charity gift-giving event has left beautiful memories in the eyes of the students and the local residents, not only because of the gifts but also due to the friendly and enthusiastic nature of the TMT Foundation.

Tạm biệt người dân và các em học sinh của tỉnh Phú Yên, TMT Foundation tiếp tục hành trình trao quà từ thiện ý nghĩa  tại tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, được sự cho phép của ban lãnh đạo địa phương, chuyến xe từ thiện “Duyên Lành Gắn Kết” của TMT Foundation đã có mặt tại Trường tiểu học xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam, để trao quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm khuyến khích các em nhỏ đến trường và có thêm nhiều niềm vui trong học tập, TMT Foundation đã trao tặng tổng cộng 224 phần quà, mỗi phần gồm 1 ba lô học sinh, 20 cuốn vở, 1 hộp bánh và 1 bịch kẹo.

Xã Canh Hòa là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Gần 90% người dân của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu làm các công việc liên quan đến nông nghiệp nên có thu nhập thấp. Nhiều em học sinh thuộc các hộ gia đình nghèo phải vừa học vừa làm các công việc nhà, nên nhiều em còn hay nghỉ học hoặc phải bỏ học giữa chừng.

Không đơn thuần chỉ là các hoạt động trao quà từ thiện, các thành viên của TMT Foundation luôn vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh kỉ niệm với các em nhỏ dễ thương. Buổi trao quà từ thiện đã để lại những hình ảnh đẹp trong mắt các em học sinh và người dân nơi đây, không chỉ bởi những phần quà mà còn bởi sự thân thiện và nhiệt tình của TMT Foundation.