Image

Dak Ring Commune, Kon Plong District, Kon Tum Province

Tony Ly

November 10, 2022

The second destination of TMT Foundation in Kon Tum is Dak Hring commune. Dak Hring is home to many ethnic groups living together such as Kinh, Xo Dang, Tay, and Nung. Although it is considered to have a developed economy compared to the rest of Kon Plong, the people in Dak Hring still face concerns about food and clothing as the prices of agricultural products fluctuate and natural disasters occur all year round.

Therefore, in this journey to Kon Tum, TMT Foundation was present in Mang Buk to share with those in difficult circumstances. On the afternoon of November 7th, 2022, TMT Foundation was there and directly delivered 319 gifts to those in need in the commune. The gifts included 10kg of rice, 1kg of sugar, 1 box of instant noodles, 1 bottle of cooking oil, and 1 bottle of soy sauce.

TMT Foundation hopes that these small gifts can alleviate some of the concerns about daily meals for the people in Mang Buk village. The smiles and tears of joy from the recipients when receiving the gifts from TMT Foundation made us appreciate this journey even more. At the same time, TMT Foundation is also motivated to continue supporting the community and creating positive effects in the lives of everyone.

Điểm đến thứ hai tại Kon Tum của TMT Foundation là xã Đắc Hring. Xã Đắk Hring có rất nhiều dân tộc cùng chung sống với nhau như Kinh, Xơ Đăng, Tày, Nùng. Dù được đánh giá là có nền kinh tế phát triển so với phần còn lại của Kon Plông, người dân tại Đắk Hring vẫn phải đối diện với nỗi lo cơm áo khi giá cả các sản phẩm nông nghiệp bấp bênh và thiên tai xảy ra quanh năm. Vì vậy, trong hành trình đến với Kon Tum lần này, TMT Foundation đã có mặt tại Măng Buk để có thể cùng chia sẻ cho các hoàn cảnh còn khó khăn tại đây. Vào chiều ngày 7 tháng 11 năm 2022, TMT Foundation đã có mặt tại đây và trực tiếp trao đến 319 phần quà đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Phần quà bao gồm 10kg gạo, 1kg đường, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn và 1 chai nước tương. TMT Foundation hy vọng những phần quà nhỏ này có thể chia sẻ một phần nỗi lo về bữa cơm hàng ngày của bà con tại làng Măng Buk. Nụ cười và giọt nước mắt của bà con khi nhận những món quà từ TMT Foundation đã khiến chúng tôi cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết về hành trình này. Đồng thời, TMT Foundation cũng được thêm động lực để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng và tạo ra những hiệu quả tích cực trong cuộc sống của mọi người.

Vì vậy, trong hành trình đến với Kon Tum lần này, TMT Foundation đã có mặt tại Măng Buk để có thể cùng chia sẻ cho các hoàn cảnh còn khó khăn tại đây. Vào chiều ngày 7 tháng 11 năm 2022, TMT Foundation đã có mặt tại đây và trực tiếp trao đến 319 phần quà đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Phần quà bao gồm 10kg gạo, 1kg đường, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn và 1 chai nước tương.

TMT Foundation hy vọng những phần quà nhỏ này có thể chia sẻ một phần nỗi lo về bữa cơm hàng ngày của bà con tại làng Măng Buk. Nụ cười và giọt nước mắt của bà con khi nhận những món quà từ TMT Foundation đã khiến chúng tôi cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết về hành trình này. Đồng thời, TMT Foundation cũng được thêm động lực để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng và tạo ra những hiệu quả tích cực trong cuộc sống của mọi người.