Image

Dak To Ver Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province

Tony Ly

November 10, 2022

Dak To Ver commune, located in Chu Pah district, Gia Lai province, is the fifth destination in TMT Foundation’s journey on November 8th, 2022. Dak To Ver commune includes 5 hamlets, deep in the area of ethnic minorities. We also learned that some hamlets in Dak To Ver still do not have bridges for people to cross the river. 95% of the population in Dak To Ver are mainly Bana and Gia Rai ethnic groups, along with some other ethnic minorities. The people’s lives here are still difficult as their main income comes from agricultural activities such as rice farming, etc.

With the approval of the local authorities, TMT Foundation came to Dak To Ver on the morning of November 8th, 2022, to hand over 386 gifts to poor households here. 10kg of rice, 1 box of instant noodles, 1 liter of cooking oil, 1kg of sugar, and 1 bottle of soy sauce are what TMT Foundation sent to the people here. We hope that these essential items will somewhat alleviate the daily worries in the lives of the community in Tay Son commune.

In Dak To Ver, TMT Foundation received a lot of love from the people when they had been waiting for us very early. The gratitude and appreciation of the people in Dak To Ver were shown through endless smiles and thanks. After listening to more stories from the people in Dak To Ver, TMT Foundation had more motivation to spread more love and support to people throughout the country.

Xã Đắk Tơ Ver, thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, là điểm đến thứ năm trong hành trình của TMT Foundation vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Xã Đắk Tơ Ver bao gồm 5 thôn, nằm sâu trong vùng đồng bào dân tộc. Chúng tôi còn được biết một số thôn tại Đắk Tơ Ver vẫn chưa có cầu để người dân qua lại hai bên bờ sông. 95% dân số tại Đắk Tơ Ver chủ yếu là người Ba-na và Gia Rai, cùng với một số dân tộc thiểu số khác. Đời sống người dân tại đây còn khá khó khăn khi mà thu nhập chủ yếu đến từ các hoạt động nông nghiệp như trồng lúa,..

Được sự chấp thuận từ chính quyền địa phương, TMT Foundation đã đến Đắk Tơ Ver vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2022 để trao tận tay 386 món quà cho các hộ gia đình khó khăn ở đây. 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 lít dầu ăn, 1kg đường và 1 chai nước tương là những gì TMT Foundation đã gửi trao đến bà con tại đây. Mong rằng những nhu yếu phẩm này sẽ phần nào giảm đi những lo lắng thường nhật trong cuộc sống cho cộng đồng bà con tại xã Tây Sơn.

Tại Đắk Tơ Ver, TMT Foundation đã nhận được rất nhiều tình cảm của bà con khi người dân đã đợi chúng tôi từ rất sớm. Sự biết ơn và trân trọng của bà con tại Đắk Tơ Ver được thể hiện qua những nụ cười và những câu cảm ơn không ngớt. Sau khi lắng nghe thêm những câu chuyện của người dân tại Đắk Tơ Ver, TMT Foundation đã có thêm động lực để lan toả nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ hơn nữa đến với người dân trên khắp cả nước.