Image

Di Linh District, Lam Dong Province

Tony Ly

November 10, 2022

With the permission of the local leadership, TMT Foundation organized a remarkable charity event on February 24th, 2022. Held at the People’s Committee of Di Linh Town, located in the Di Linh District of Lam Dong Province, in the Central Highlands of Vietnam. This event aimed to support the Association of People with Disabilities in Di Linh Town, empowering them to overcome their difficulties.

With the belief that small acts of kindness can have a tremendous impact, the TMT Foundation has gathered 230 meaningful gift packages for distribution during the event. Each gift packages consist of 10 kilograms of rice, 1 liter of cooking oil, 1 kilogram of sugar, 1 bottle of soy sauce, and 1 box of noodles.

Among the attendees were individuals with various disabilities caused by different factors such as birth, illnesses, traffic accident, work accident, or the consequences of war. Many of them walked on crutches, some on wheelchair, some people only have one hand but still carried and packed gifts on their own.

TMT Foundation also paid attention to encourage each person and support to bring gifts to the car for those who do not have relatives to accompany. Through the short minutes of exchange, the smiles on the lips of each person on that morning, all felt the precious sympathy and love.

Được sự cho phép của ban lãnh đạo địa phương, vào ngày  24 tháng 2 năm 2022, TMT Foundation đã tổ chức sự kiện trao quà từ thiện tại UBND thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam nhằm hỗ trợ Hội người khuyết tật thị trấn Di Linh, tiếp sức họ vượt qua khó khăn.

Với niềm tin rằng những hành động tử tế nhỏ bé có thể tạo ra tác động to lớn, TMT Foundation đã chuẩn bị 230 phần quà ý nghĩa để trao tặng trong sự kiện. Mỗi phần quà gồm 10 ký gạo, 1 lít dầu ăn, 1 ký đường, 1 chai nước tương và 1 thùng mì.

Trong số những người tham dự có nhiều hoàn cảnh khuyết tật khác nhau, có người do bẩm sinh, bệnh tật, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoặc hậu quả của chiến tranh. Nhiều người phải chống nạng đi hoặc di chuyển bằng xe lăn, có người chỉ còn một tay nhưng vẫn tự mình chở và đóng gói quà.

Ngoài việc trao tặng quà, TMT Foundation cũng đã quan tâm thăm hỏi, động viên từng người và hỗ trợ mang quà ra tận xe cho những người không có người thân đi cùng. Qua những phút trao đổi ngắn ngủi, những nụ cười nở trên môi của mỗi người có mặt tại buổi sáng hôm đó, tất cả đều cảm nhận được sự đồng cảm, tình yêu thương vô cùng quý giá.