Image

Duc Trong District, Lam Dong Province

Tony Ly

November 10, 2022

Today we arrived in Duc Trong district, Lam Dong province. Here, many households belong to ethnic groups such as Kinh, K’ho… facing difficulties in life due to their dependence on farming for a living. For people with disabilities, the challenges in life are even more multiplied. That is why TMT Foundation came to Duc Trong to share the burden with those in need. There are many causes of disability such as genetics, traffic accidents, and work accidents… Nevertheless, people with disabilities in the Duc Trong district still strive for jobs such as selling lottery tickets, etc.

We witnessed pitiful cases of disabilities ranging from physical disabilities to sensory impairments and intellectual disabilities. With the consent of local leaders and the Chairman of the Lam Dong Association of People with Disabilities, we directly gave 180 meaningful gifts on the warm morning of February 25, 2022. The gifts included: 10kg of rice, 1 box of instant noodles, 1 liter of cooking oil, 1kg of sugar, and 1 bottle of soy sauce.

We hope that these small gifts will help alleviate some of the worries in the lives of the people here. Seeing the emotional response of the recipients when they received the gifts made us feel that our journey here was even more meaningful. When leaving Duc Trong, TMT Foundation will never forget the lesson of people with disabilities who are still strong, optimistic, and resilient in life.

Hôm nay chúng tôi đã đặt chân tới huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, tồn tại nhiều hộ gia đình thuộc các dân tộc như Kinh, K’ho… đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống vì phụ thuộc vào nghề nông để kiếm sống. Đối với bà con khuyết tật, các khó khăn trong đời sống còn nhân lên gấp bội. Chính vì lẽ đó, TMT Foundation đã đến Đức Trọng nhằm cùng chia sẻ gánh nặng với những hoàn cảnh nơi đây. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng khuyết tật như di truyền, tai nạn giao thông, tai nạn lao động… Dù vậy, người khuyết tật ở huyện Đức Trọng vẫn không ngừng cố gắng bằng các nghề như bán vé số,… Chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp khuyết tật đáng thương từ khuyết tật vận động, khuyết tật giác quan cho đến suy giảm trí tuệ. Với sự đồng ý của lãnh đạo địa phương và chủ tịch Hội người Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã trực tiếp trao tặng 180 món quà ý nghĩa vào buổi sáng ấm áp ngày 25 tháng 02 năm 2022. Phần quà bao gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 lít dầu ăn, 1kg đường, 1 chai nước tương. Hy vọng rằng những phần quà nhỏ này sẽ giúp giảm đi một phần nỗi lo trong cuộc sống của bà con tại đây. Chứng khiến sự xúc động của bà con khi nhận quà trong tay chúng tôi càng cảm thấy hành trình của mình tại đây càng ý nghĩa hơn nữa. Khi rời xa Đức Trọng, TMT Foundation sẽ mãi không quên bài học về những người khuyết tật nhưng vẫn rất mạnh mẽ, lạc quan và kiên cường trong cuộc sống.

Chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp khuyết tật đáng thương từ khuyết tật vận động, khuyết tật giác quan cho đến suy giảm trí tuệ. Với sự đồng ý của lãnh đạo địa phương và chủ tịch Hội người Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã trực tiếp trao tặng 180 món quà ý nghĩa vào buổi sáng ấm áp ngày 25 tháng 02 năm 2022. Phần quà bao gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 lít dầu ăn, 1kg đường, 1 chai nước tương.

Hy vọng rằng những phần quà nhỏ này sẽ giúp giảm đi một phần nỗi lo trong cuộc sống của bà con tại đây. Chứng khiến sự xúc động của bà con khi nhận quà trong tay chúng tôi càng cảm thấy hành trình của mình tại đây càng ý nghĩa hơn nữa. Khi rời xa Đức Trọng, TMT Foundation sẽ mãi không quên bài học về những người khuyết tật nhưng vẫn rất mạnh mẽ, lạc quan và kiên cường trong cuộc sống.