Image

Mang Buk Commune, Kon Plong District, Kon Tum Province

Tony Ly

November 10, 2022

The first destination of the TMT Foundation in Kon Tum on November 7th, 2022 was Mang Buk commune. Mang Buk is a remote commune in the Kon Plong district, Kon Tum province. 98% of the population in Mang Buk are Xo Dang ethnic people, and the poverty rate is 58%, so their lives are still quite difficult. This led TMT Foundation to come to Mang Buk on the morning of November 7th, 2022. Here, we personally delivered 848 gift packages to the people in need in the commune. Each package included 10kg of rice, 1kg of sugar, 1 box of instant noodles, 1 bottle of cooking oil, and 1 bottle of soy sauce. Although they were just simple gifts, TMT Foundation hoped to partly share the worries about the daily meals of the people in Mang Buk. The smiles and tears of the people when receiving the gifts from TMT Foundation made us appreciate this journey even more. At the same time, TMT Foundation also gained motivation to continue helping the community and creating positive changes in people’s lives.

Here, we personally delivered 848 gift packages to the people in need in the commune. Each package included 10kg of rice, 1kg of sugar, 1 box of instant noodles, 1 bottle of cooking oil, and 1 bottle of soy sauce. Although they were just simple gifts, TMT Foundation hoped to partly share the worries about the daily meals of the people in Mang Buk.

The smiles and tears of the people when receiving the gifts from TMT Foundation made us appreciate this journey even more. At the same time, TMT Foundation also gained motivation to continue helping the community and creating positive changes in people’s lives.

Điểm đến đầu tiên tại Kon Tum của TMT Foundation trong ngày 7 tháng 11 năm 2022 là xã Măng Buk. Xã Măng Buk là xã vùng sâu tại huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum. 98% dân số tại Măng Buk là người dân tộc Xơ Đăng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 58% nên đời sống còn khá nhiều khó khăn. Điều này đã dẫn dắt TMT Foundation đến với Măng Buk vào buổi sáng ngày 7 tháng 11 năm 2022. Tại đây, chúng tôi đã tận tay gửi đi 848 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Một phần quà bao gồm 10kg gạo, 1kg đường, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương. Dẫu chỉ là những phần quà đơn giản, TMT Foundation vẫn hy vọng có thể phần nào san sẻ những nỗi lo về bữa cơm hằng ngày của bà con tại xã Măng Buk. Từ những nụ cười đến những giọt nước mắt của bà con khi nhận quà từ TMT Foundation cũng đều khiến chúng tôi càng trân trọng hành trình này hơn. Đồng thời, TMT Foundation cũng đã có thêm động lực để tiếp giúp đỡ cộng đồng và tạo nên những điều tích cực trong cuộc sống của mọi người.

Tại đây, chúng tôi đã tận tay gửi đi 848 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Một phần quà bao gồm 10kg gạo, 1kg đường, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương. Dẫu chỉ là những phần quà đơn giản, TMT Foundation vẫn hy vọng có thể phần nào san sẻ những nỗi lo về bữa cơm hằng ngày của bà con tại xã Măng Buk.

Từ những nụ cười đến những giọt nước mắt của bà con khi nhận quà từ TMT Foundation cũng đều khiến chúng tôi càng trân trọng hành trình này hơn. Đồng thời, TMT Foundation cũng đã có thêm động lực để tiếp giúp đỡ cộng đồng và tạo nên những điều tích cực trong cuộc sống của mọi người.