Image

Minh Ngoc Commune, Bac Me District, Ha Giang Province

hoang

November 11, 2022

On June 30th, 2022, TMT Foundation arrived in Minh Ngoc commune, Bac Me district, Ha Giang province, in northern Vietnam. With the permission of the local leadership, TMT Foundation prepared 415 gift packages, each containing 10 kilograms of rice, 1 liter of cooking oil, 1 kilogram of sugar, 1 box of noodles, and 1 bottle of fish sauce to donate to impoverished individuals and families facing difficulties.

Bac Me is a remote district in Ha Giang province, located in the northern part of Vietnam. It is home to 13 ethnic minority groups such as the Tay, Hmong, Dao, among others, with the Tay ethnic group being the majority. Although the Tay people are relatively developed in various aspects, their main occupation is agriculture, and handicrafts are still underdeveloped and limited to supplementary family professions. According to the survey on impoverished households, the poverty and near-poverty rates in the entire district remain relatively high, accounting for around 65% of the total number of households.

Each gift package given to the impoverished individuals contains essential and useful food items, along with the sincere intentions of TMT Foundation, hoping to alleviate some of the hardships in their lives.

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, chuyến xe từ thiện của TMT Foundation đã tới xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, miền Bắc Việt Nam. Được sự cho phép của ban lãnh đạo địa phương, TMT Foundation đã chuẩn bị 415 phần quà, với mỗi phần bao gồm 10 ký gạo, 1 lít dầu ăn, 1 ký đường, 1 thùng mì và 1 chai nước mắm để trao tặng những người dân nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bắc Mê là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang, là nơi sinh sống của 13 dân tộc thiểu số như Tày, H’mong, Dao…trong đó dân tộc Tày chiếm đa số. Mặc dù dân tộc Tày thuộc nhóm dân tộc khá phát triển về mọi mặt, nhưng do sống về nông nghiệp là chính và lại ở vùng cao nên nghề thủ công chậm phát triển và vẫn chỉ nằm trong cơ cấu nghề phụ của gia đình. Theo kết quả rà soát hộ nghèo thì tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của toàn huyện vẫn ở mức khá cao, chiếm khoảng 65% tổng số hộ dân của toàn huyện.

Mỗi phần quà được trao đến tay người dân nghèo đều là những thực phẩm thiết yếu hữu ích, và cũng là tấm lòng chân thành của TMT Foundation gửi đến những bà con dân tộc nơi đây, với hy vọng sẽ phần nào giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.