Image

Quang Minh Commune, Bac Quang District, Ha Giang Province

hoang

November 11, 2022

The next stop of TMT Foundation’s charitable gift distribution journey in Ha Giang is in Quang Minh commune, Bac Quang district, Ha Giang province, in northern Vietnam. On June 30th, 2022, with the permission of the local leadership, the TMT Foundation distributed a total of 289 gift packages to families affected by Agent Orange and impoverished individuals facing difficult circumstances in the area. Each gift package included essential food items such as 10 kilograms of rice, 1 liter of cooking oil, 1 kilogram of sugar, 1 bottle of fish sauce, and 1 box of noodles.

Bac Quang district is home to 19 ethnic groups, with over 70% belonging to ethnic minorities, primarily the Tày and Dao ethnic groups. Their main occupations are agriculture, farming, and livestock raising, with low and unstable incomes. With a spirit of sharing love and spreading positive energy, the members of TMT Foundation relentlessly worked to successfully deliver a total of 289 gift packages to the ethnic communities and families affected by Agent Orange in Bac Quang district.

After bidding farewell to the residents of Quang Minh commune, Bac Quang district, TMT Foundation continued on its way to other locations in Ha Giang province, aiming to join hands in providing assistance and spreading positive energy to more people facing difficult circumstances.

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến đi trao quà từ thiện của TMT Foundation tại Hà Giang là ở xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, miền Bắc Việt Nam. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, được sự cho phép của ban lãnh đạo địa phương, TMT Foundation đã trao tổng cộng 289 phần quà đến tay những gia đình có người là nạn nhân chất độc da cam, những người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Mỗi phần quà bao gồm các thực phẩm thiết yếu như 10 ký gạo, 1 lít dầu ăn, 1 ký đường, 1 chai nước mắm và 1 thùng mì.

Toàn huyện Bắc Quang có 19 dân tộc với hơn 70% là những người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Tày, Dao. Nghề nghiệp chính của họ là làm nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi với thu nhập thấp và không ổn định. Với tinh thần chia sẻ yêu thương và lan tỏa những năng lượng tích cực, những màu áo xanh của TMT Foundation đã hoạt động không biết mệt mỏi để trao thành công tổng cộng 289 phần quà đến tay những bà con dân tộc, những gia đình có nạn nhân chất độc da cam của huyện Bắc Quang.

Chia tay người dân của xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, TMT Foundation tiếp tục lên đường đến những địa điểm khác của tỉnh Hà Giang để chung tay giúp đỡ và lan tỏa năng lượng tích cực tới thêm nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn.