Image

Viet Lam Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province

duyet

November 11, 2022

On June 30th, 2022, TMT Foundation arrived in Viet Lam commune, Vi Xuyen district, Ha Giang province, in northern Vietnam, to continue the charity journey of distributing gifts to the impoverished, families in difficult circumstances, and the Agent Orange victims. With the approval of the local leadership, a total of 274 gift packages, each containing 10 kilograms of rice, 1 liter of cooking oil, 1 kilogram of sugar, 1 bottle of fish sauce, and 1 box of noodles, were handed out by the TMT Foundation to the local ethnic communities and underprivileged families in the area.

Vi Xuyen is home to 19 ethnic groups, with the Tày people comprising about 50%, the Kinh people 25%, the Dao people around 20%, and the remaining population consisting of ethnic groups such as the Nùng, Cao Lan, and H’mong. Due to its relatively flat terrain and abundant rainfall, Vi Xuyen is suitable for the development of various cash crops, particularly tea. Apart from tea cultivation, the primary occupations of the local residents include growing crops such as oranges, tangerines, corn, sweet potatoes, cabbage, tomatoes, and livestock farming. The poverty and near-poverty rates in the area remain quite high, accounting for nearly 40% of the district’s population.

Just like in other locations, the TMT Foundation not only simply distributed gifts but also actively inquired about the health and family circumstances of each individual, aiming to gain a better understanding of the lives of the local community members.

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, TMT Foundation đã tới xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, miền Bắc Việt Nam, để tiếp tục hành trình trao quà từ thiện cho những người dân nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân chất độc da cam. Với sự đồng ý của ban lãnh đạo địa phương, tổng cộng 274 phần quà, mỗi phần gồm 10 ký gạo, 1 lít dầu ăn, 1 ký đường, 1 chai nước mắm và 1 thùng mì đã được TMT Foundation trao đến tay những bà con dân tộc, các gia đình nghèo trong khu vực.

Vị Xuyên là nơi sinh sống của 19 dân tộc, trong đó người Tày chiếm khoảng 50%, người Kinh 25%, người Dao khoảng 20 % còn lại là các dân tộc Nùng, Cao Lan, H’mông… Do địa hình tại đây tương đối bằng phẳng và lượng mưa nhiều nên rất thích hợp cho các loại cây công nghiệp phát triển, đặc biệt là cây chè. Ngoài trồng chè, nghề nghiệp chính của người dân là trồng các loại cây như: cam, quýt, ngô, khoai, bắp cải, cà chua…và chăn nuôi các loại gia súc. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo tại đây còn khá cao, chiếm gần 40% dân số của huyện.

Cũng như ở những địa điểm khác, TMT Foundation không chỉ đơn thuần trao các phần quà từ thiện, mà còn luôn tích cực hỏi thăm sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của mỗi người, để hiểu hơn về cuộc sống của bà con nơi đây.