Image

Xuan Quang 1 Commune, Dong Xuan District, Phu Yen Province

hoang

July 12, 2023

On July 10th, 2023, the TMT Foundation returned to Central Vietnam to continue its meaningful journey of charitable giving, providing assistance to impoverished individuals and people with disabilities through a program called “Duyên Lành Gắn Kết”. The first destination in the foundation’s 2023 charity gift-giving trip was Xuan Quang 1 commune, Dong Xuan district, Phu Yen province, in Central Vietnam.

Dong Xuan is a mountainous district located in the northwest part of Phu Yen province. Xuan Quang 1 commune is one of the communes with a high poverty rate, and many residents face difficult circumstances. This area is home to ethnic minority communities such as the Bana and Cham H’roi, and their primary livelihoods involve agriculture, including cultivating sugarcane, cassava, forest planting, and animal husbandry. Due to the impact of storms and tropical depressions during the rainy season, many areas in Dong Xuan district are prone to flooding, making the lives of the local residents even more challenging.

With the approval of the local authorities, the TMT Foundation distributed a total of 300 gift packages to the impoverished and disabled individuals in the commune. Each gift package consisted of essential and useful food items, including 1kg of sugar, 1 liter of cooking oil, 1 box of noodles, 1 bottle of soy sauce, and 10kg of rice.

In particular, during this “Duyên Lành Gắn Kết” charity trip, the TMT Foundation also had the participation of the children of Mr. Tony Ly and Mrs. Magalie Albert – the President of TMT Insurance Company. We were pleasantly surprised to see these young children, despite their tender age, helping and showing love towards the elderly and those in need!

The TMT Foundation sincerely thanks the siblings, friends, and everyone who contributed their part to make this meaningful program possible! Love all :kissing_heart:

Ngày 10 tháng 7 năm 2023, TMT Foundation đã quay trở lại miền Trung Việt Nam để tiếp tục hành trình trao quà từ thiện đầy ý nghĩa giúp đỡ những người dân nghèo và người khuyết tật với tên gọi “Duyên Lành Gắn Kết”. Điểm đến đầu tiên trong chuyến đi trao quà từ thiện năm 2023 của TMT Foundation là ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam.

Đồng Xuân là huyện miền núi nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Phú Yên, với xã Xuân Quang 1 là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc thiểu số như Bana, Chăm H’roi…với công việc chủ yếu liên quan đến nông nghiệp như trồng mía, sắn, trồng rừng, chăn nuôi. Do chịu ảnh hưởng của mưa bão và áp thấp nhiệt đới vào mùa mưa, nhiều nơi của huyện Đồng Xuân thường bị ngập lụt với mực nước sâu, khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây càng thêm khó khăn.

Được sự đồng ý của ban lãnh đạo địa phương, TMT Foundation đã trao tặng tổng cộng 300 phần quà đến tay những người dân nghèo và người khuyết tật của xã. Mỗi phần quà gồm những thực phẩm thiết yếu và hữu ích như 1kg đường, 1 lít dầu ăn, 1 thùng mì, 1 chai nước tương và 10kg gạo.

Đặc biệt, trong chuyến đi từ thiện “Duyên Lành Gắn Kết” lần này, TMT Foundation còn có các con của anh Tony Ly và chị Magalie Albert – Chủ tịch Công Ty Bảo Hiểm TMT Insurance. Qua Chương Trình này chúng tôi cũng rất bất ngờ khi các bé tuy còn rất nhỏ những đã biết giúp đỡ người lớn tuổi, biết chia sẻ yêu thương đến những người khó khăn!

TMT Foundation xin chân thành cám ơn anh chị em, bạn bè đã chung tay góp mỗi người một chút ít để tạo nên chương trình ý nghĩa này! Love all :kissing_heart:

#tmtfoundation #baohiemtmt #baohiemtmtinsurance #tmtinsurancegroup #traoguiyeuthuong #duyenlanhganket